Konsistensbeskrivelse for honning


Følgende parametre er valgt til at beskrive en honnings konsistens:

Flydende
En teske trækkes igennem et glas honning. Efter 20 sekunder vurderes hvor meget honningen er flydt sammen.
1 = "sporet står endnu, honningen er slet ikke bevæget sig"
10 = der er ikke spor tilbage af hvor skeen blev trukket igennem.

Smørbarhed
Honning ved 20 grader smøres ud på et stykke pap.

Opløselighed
1/2 tsk honning beholdes i munden i 10 sekunder. Det vurderes nu hvor meget den er opløst


Grafisk konsistenssbeskrivelse af honning
Resultaterne er vist grafisk, svarende til figuren til højre.

Midten er 0, yderkanten er 10 på den grafiske visning.

Det er vigtigt at understrege, at dette ikke er en beskrivelse af honningens kvalitet, men blot en beskrivelse af konsistensen.