Torben Florin NørgaardDa jeg og min kone i 2000 købte min kones slægtsgård ”Voldsgaard” fulgte der også fem kasser bier med.

Selv om jeg aldrig havde haft noget med bier at gøre før, var jeg klar til at overtage pasningen af dem fra min kones farbror, som havde passet dem indtil da.

Jeg blev hurtigt fascineret af bierne. Det jeg synes, der er så fascinerende ved dem, er hele den måde deres samfund fungerer på.

Det er utrolig komplekst og selv i dag har forskerne ikke helt styr på, hvordan biernes samfund er skruet sammen.

For mig gør det, at jeg opdager/lærer noget nyt, næsten hver gang jeg kikker til dem.

Jeg kan godt lide at sætte mig foran bistadet en varm sommerdag og kikke på den enorme aktivitet, der er ved flyvesprækken.

Der er hele tiden bier, der enten letter eller kommer hjem med pollen, nektar, vand eller propolis.

Nogle er også ude på deres første orienteringsflyvning. Der sker hele tiden noget.

Det der giver en ekstra fornøjelse ved at være biavler er honningen.

Selv om bierne selv bruger det meste af den honning, de laver, så plejer der også at være lidt til biavleren.